در صورت تمایل به همکاری در کانون تبلیغاتی وزیران، مشخصات فردی و رزومه کاری خود را ارسال نمایید. پس از بررسی جهت مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد.

نام و نام خانوادگی (*)
ایمیل (*)
تحصیلات
ورودی نامعتبر
شماره تماس (*)
ورودی نامعتبر
ارسال رزومه
ورودی نامعتبر
توضیحات
ورودی نامعتبر