اسماعیل عرفان منش

اسماعیل عرفان منش

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

درباره ما

کانون تبلیغات وزیران توسط گروهی مشتاق و خبره، فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ در زمینه تبلیغات و مشاوره آغاز نمود و طی این مدت پروژه های متعددی را با تکیه بر تخصص و تجربه مدیریت و متخصصین خود به انجام رسانیده است.

لادن واقفی

لادن واقفی

مدیر داخلی

داوود رضایی منش

داوود رضایی منش

مدیر تولید

بهرام میرزایی

بهرام میرزایی

طراح گرافیک